Mindful Yoga-Based Acceptance and Commitment Therapy = MYACT, een groepsprogramma dat psychologie, yoga en gedragsverandering integreert.

Acceptatie en commitmenttherapie (ACT)

Hiermee leer je nieuwe vaardigheden om anders om te gaan met moeilijke gedachten, gevoelens en gebeurtenissen in jouw leven. Je creëert ruimte om jouw eigen waarden te verhelderen. ACT beoogt het leven rijker en zinvoller te laten zijn door betekenisvolle doelen te stellen en dingen te doen die het leven op de lange termijn beteren.

Na afloop ben je beter in staat om op een psychisch flexibele manier om te gaan met de uitdagingen die je in het leven tegenkomt. En zal je meer naar jouw eigen waarden kunnen leven.

Acceptatie en commitmenttherapie (ACT) is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling bij psychisch lijden.

Mindful Yogatherapie

ACT vullen we aan met mindful yogatherapie, verzorgd door YP033. Het yoga-onderdeel is een ervaringsgerichte manier om ACT te leren en te oefenen. Door yoga kan je oefenen met het opmerken van je lichaam en gedachten of gevoelens die opkomen. Het biedt je de gelegenheid om op een veilige en ondersteunende manier contact te maken met je lichaam door:

  • leren aanwezig te zijn
  • oefenen met keuzes maken
  • ervaren hoe het is om effectieve actie te nemen
  • je omgeving op te merken
  • het verhogen en verlagen van de intensiteit van spieren
  • verbinden met jouw lichaam en je omgeving door middel van ademhaling
  • op een lichaamsgerichte manier te oefenen met de thema’s uit het ACT-programma

Je kunt ervaren, opmerken en kiezen hoe je wilt omgaan met dat wat je tegenkomt tijdens een sessie. Jij hebt altijd de regie. Jij bepaalt tijdens iedere sessie of je meedoet en hoe je meedoet. Je bent welkom om yoga te doen op jouw manier, zoals het in het betreffende moment nuttig is voor jou.

Je hebt geen yoga-ervaring nodig en de sessies zijn voor alle mensen even toegankelijk, ongeacht leeftijd, lichaamstype en fysieke vaardigheden.

We gebruiken alleen die onderdelen van Yoga die door de wetenschap worden ondersteund.

Het MYACT-programma

Door de combinatie van ACT en Yoga bereik je vaak sneller en meer effectief resultaat.

Het programma duurt 8 weken. Elke week is er een sessie van 1,5 uur ACT en een sessie van 1 uur yoga. Daarnaast zal de deelnemer dagelijks zelf oefenen met ACT.

Kosten

ACT bij PLU valt binnen de basisverzekering. Of deelname aan dit onderdeel je iets kost, hangt af van je zorgpolis. Kijk hier uitleg over de vergoedingen.

Mindful yogatherapie valt buiten de basisverzekering. Voor dit keuzeonderdeel vraagt samenwerkend partner YP033 een bijdrage van € 17,50 per sessie.

Heb je interesse, vragen of wil je deelnemen? Mail je vraag of verzoek naar info@plucgg.nl.