Disclaimer

PLU cgg spant zich in om u op deze website volledige en juiste informatie te geven. Natuurlijk kan het gebeuren dat er iets niet correct in staat of dat de informatie verouderd is. Wilt u ons dit dan laten weten? Dit kan door een mail te sturen naar info@plucgg.nl.
PLU cgg is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld u van achtergrondinformatie te voorzien.
De foto’s en logo’s op deze website mogen niet zonder toestemming van de PLU cgg gebruikt worden. Wilt u een foto of ons logo gebruiken, neem dan contact op met info@plucgg.nl.

Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan PLU cgg worden aangeboden, geldt dat PLU cgg geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.