Kwaliteitsstatuut en gegevensbescherming

Alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet dienen over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat hoe de zorg is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het Kwaliteitsstatuut van PLU cgg is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland en vindbaar op hun website. Je kan ons kwaliteitsstatuut ook hier inzien.

Behandelaren van PLU werken volgens de voor hun geldende beroepscode. Hiernaast hebben ze een beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden (zoals de huisarts of bedrijfsarts) zonder jouw toestemming.

Jouw persoonlijke gegevens en de dossiervoering vallen onder de privacywetgeving. Ons Privacystatement volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kun je hier inzien. Ons privacyreglement kan je hier bekijken.

Klachten- en geschillenregeling

Bij PLU zetten we ons in om de beste zorg te leveren. Mocht je onverhoopt toch ontevreden zijn over onze behandeling, dan is het altijd raadzaam dit te bespreken met de behandelaar of de regiebehandelaar. Meestal kom je er dan samen wel uit.

Mocht dat onverhoopt toch niet lukken, of vind je het lastig dit onderwerp met je behandelaar te bespreken? Dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris van erisietsmisgegaan.nl.

Mocht jouw klacht hierna toch nog niet naar tevredenheid behandeld zijn, dan kun je beroep doen op de geschillencommissie, die ook via deze organisatie ingeschakeld kan worden.